Homepage vun der Famill MOURIS-BERNS

Dem Michi säin Bébésdictionnaire

Dem Michel säin Ausdrock Den Erwuessenen hieren Ausdrock Alter (ongeféier)
geve Gervais 21 Méint
Lalu Hallo 21 Méint
Däddi Äddi 21 Méint
Bopi Bomi 21 Méint
bibi (en Déier) 21 Méint
wou-wou Hond 21 Méint
uupi Bomi 22 Méint
utti futti 22 Méint
babo bravo 22 Méint
Bamm Ball 22 Méint
(L)ella Rivella 23 Méint
Wasso Waasser 23 Méint
Bömma Benoît 24 Méint
Muumi Bomi 24 Méint
Wossi Sophie 24 Méint
Bola / Cola Chocolat (Nutella) 24 Méint
Bappelen / Böppelen Schlappen 24 Méint
Böppelen nun Schlappen undon 24 Méint
Buck Buch 24 Méint
bille spillen 24 Méint
Kickene Kichelchen 24 Méint
apa youyou Happy Birthday to you 24 Méint
Pöppes Puzzle 24 Méint
Papam Pampers 24 Méint
Gong Schong 24 Méint
Fall Elefant 24 Méint
Mäi Michel Mäin 24 Méint
Bellech Mellech 24 Méint
Bobom Kamell (Bonbon) 24 Méint
Pöppen un Schlappen undon 25 Méint
Rorange Yoghurt, Soja-Pudding, ... 25 Méint
Zooss Caotina-Pudder (fir an d'Mellech) 26 Méint
Zooss Flesseg Seef 26 Méint
Zooss Pudder fir an d'Spullmaschinn 26 Méint
Zooss Bebé-Crème 26 Méint
wo erof 26 Méint
bop erop 26 Méint
Wossemer Buedzemmer 26 Méint
Boggo Bagger 26 Méint
Maus Seechomessen, Spannen, an aner kleng Insekten 26 Méint
Muussi Kuss gin 26 Méint
attato Wat as dat do 27 Méint
Bibopbop Helikopter 27 Méint
Fefal Elefant 27 Méint
Dalo / Dalu Sandalen 27 Méint
bibelen kübelen 27 Méint
Kofief Lokomotiv 28 Méint
schnackeg knaschteg 29 Méint
erop erof 30 Méint
erof erop 30 Méint
Männchen Kleber rop Apel pleksen,Bumsen een op d'Kopp, an en decken Klemmt e Männchen d'Leder rop, wellt en Apel plecken, bumsdeg fällt em een op d'Kopp, an nawell en decken 30 Méint
uewen ennen 36 Méint
ennen uewen 36 Méint
op/zoudeckelen op/zoudecken 36 Méint
Oriichten Noriichten 38 Méint
Hongerech Duuschtereg 38 Méint
Ech hu keng Loft Ech hu keng Loscht 38 Méint

 


Login: , ,
©   2006 mourisj at mouris-berns dot lu (Jean-Jacques MOURIS)
Dernière modification: 17/03/2006 22:09